Bảng giá quản trị website

Gói G Basic
1.300.000 đ / 01 Tháng
Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
Sao lưu dữ liệu 2 tuần/lần
30 hình ảnh được tối ưu chất lượng
10 bài được viết mới chuẩn SEO
20 bài được biên tập lại chuẩn SEO
O2 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
20 bài đăng trên Fanpage
20 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
Font chữ hiển thị tốt trên web
Canh chỉnh
Tô đậm, bôi màu
Tạo link liên kết
Tạo email tên miền chuyên nghiệp
Kiểm tra liên kết, lỗi website
Tư vấn bộ từ khóa SEO google
Đi link nội bộ
Quản trị máy chủ, hosting
Webmaster Tools và Google Analytics
Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
Tư vấn Marketing Online
Báo cáo kết quả hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
 
G Platinum
1.800.000đ / 01Tháng
Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
Sao lưu dữ liệu 1 tuần/lần
60 hình ảnh được tối ưu chất lượng
25 bài được viết mới chuẩn SEO
45 bài được biên tập lại chuẩn SEO
O4 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
35 bài đăng trên Fanpage
35 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
Font chữ hiển thị tốt trên web
Canh chỉnh
Tô đậm, bôi màu
Tạo link liên kết
Tạo email tên miền chuyên nghiệp
Kiểm tra liên kết, lỗi website
Tư vấn bộ từ khóa SEO google
Đi link nội bộ
Quản trị máy chủ, hosting
Webmaster Tools và Google Analytics
Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
Tư vấn Marketing Online
Báo cáo kết quả hàng tháng
01 banner trên website
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
G Diamond
2.300.000đ / 01 Tháng
Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
Sao lưu dữ liệu 3 ngày/lần
100 hình ảnh được tối ưu chất lượng
35 bài được viết mới chuẩn SEO
65 bài được biên tập lại chuẩn SEO
O6 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
50 bài đăng trên Fanpage
50 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
Font chữ hiển thị tốt trên web
Canh chỉnh
Tô đậm, bôi màu
Tạo link liên kết
Tạo email tên miền chuyên nghiệp
Kiểm tra liên kết, lỗi website
Tư vấn bộ từ khóa SEO google
Đi link nội bộ
Quản trị máy chủ, hosting
Webmaster Tools và Google Analytics
Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
Tư vấn Marketing Online
Báo cáo kết quả hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
 
Liên hệ với chúng tôi