NỘI DUNG KHÓA HỌC

1: GIỚI THIỆU GOOGLE ADWORDS

 • Giới thiệu tổng quan về quảng cáo online ở Việt Nam
 • Cách thức AdWords hoạt động
 • Cách điền thông tin visa chuẩn, để giảm thiểu rủi ro chết tài khoản mới
 • Cách AdWords tính chi phí quảng cáo
 • Hiểu vị trí quảng cáo và xếp hạng quảng cáo
 • Tại sao quảng cáo adword khi xuất hiện, khi bị mất
 • Các vị trí xuất hiện quảng cáo.

2: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

 • Ý nghĩa các tab trong tài khoản quảng cáo AdWords
 • Cài đặt và các thay đổi sau khi cài đặt tài khoản AdWords
 • Thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ
 • Hiểu cảnh báo và thông báo
 • Tổ chức tài khoản AdWords của bạn

3: QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH VÀ NHÓM QUẢNG CÁO:

 • Tổ chức chiến dịch & quảng cáo trong tài khoản AdWords
 • Tạo chiến dịch quảng cáo của bạn
 • Chọn chiến dịch phù hợp với mục tiêu quảng cáo
 • Cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn
 • Giá thầu và ngân sách
 • Cách phân phối quảng cáo
 •  Hiểu trạng thái chiến dịch
 • Tạo & quản lý nhiều chiến dịch
 • Giá thầu mặc định cho nhóm quảng cáo
 • Tạo nhóm quảng cáo
 • Cách nhóm này hoạt động

4: NHẮM MỤC TIÊU THEO TỪ KHÓA

 • Cách từ khóa hoạt động
 • Đối sánh từ khóa: Đối sánh rộng, Đối sánh cụm từ, Đối sánh chính xác
 • Từ khóa phủ định
 • Cách tạo danh sách từ khóa
 • Hiểu trạng thái từ khóa
 • Cách vị trí và từ khóa phối hợp hoạt động

5: NHẮM MỤC TIÊU THEO NGÔN NGỮ VÀ VỊ TRÍ

 • Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn
 • Nhắm mục tiêu quảng cáo đến vị trí địa lý
 • Loại trừ quảng cáo khỏi vị trí đia lý đã chọn
 • Tùy chọn vị trí nâng cao
 • Tùy chỉnh nhắm mục tiêu theo vị trí

6: ĐỊNH DẠNG QUẢNG CÁO

 • Quảng cáo văn bản
 • Mẹo tạo quảng cáo văn bản thành công
 • Chọn định dạng quảng cáo
 • Nguyên tắc quảng cáo google
 • Hiểu trạng thái quảng cáo của bạn
 • Quảng cáo bị tạm dừng và qui trình phê duyệt

7: NGÂN SÁCH VÀ ĐẶT GIÁ THẦU

 • Đặt ngân sách cho chiến dịch của bạn
 • ý do chi phí có thể vượt quá ngân sách của bạn
 • Tránh ngân sách hàng ngày bị cạn
 • Khái niệm về đặt giá thầu
 • Điều chỉnh giá thầu
 • Chọn số tiền giá thầu hiệu quả với bạn

8: ĐO LƯỜNG VÀ TỐI ƯU HÓA

 • Đo lường lợi tức đầu tư
 • Đo lường lượng truy cập vào trang web của bạn
 • Đo lường nhận thức thương hiệu
 • Đo lường doanh thu và chuyển đổi
 • Thiết lập theo dõi chuyển đổi
 • Công cụ lập kế hoạch từ khóa

9: QUẢN LÝ NHIỀU TÀI KHOẢN:

 • Sơ lược về MCC và các lý thuyết liên quan
 • Dùng MCC để quản lý nhiều tài khoản.

10: KẾ HOẠCH CHI TIỀN QUẢNG CÁO ADWORDS

 • Mô hình AIDA
 • Quy trình thiết lập quảng cáo
Liên hệ với chúng tôi