Bảng giá Seo Website

START-UP
300 Triệu
< 500 từ khoá
100% top 10
30% top 5
(trên từng từ khoá)
Traffic lớn hơn #10-#5 đầu ngành
Độ bao phủ thông tin 80%
Nghiệm thu theo tháng
Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả
SUPER
450 Triệu
500 - 1000 từ khoá
100% top 10
80% top 5
(trên từng từ khoá)
Traffic lớn hơn #5 - #3 đầu ngành
Độ bao phủ thông tin toàn ngành
Nghiệm thu theo tháng
Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả
DOMINATE
Liên Hệ
Không giới hạn số lượng từ khoá
100% top 10
100% top 5
(trên từng từ khoá)
Traffic lớn hơn #3-#1 đầu ngành
Độ bao phủ thông tin toàn ngành
Nghiệm thu theo quý hoặc tháng
Chính sách hoàn phí, bảo hành kết quả
Liên hệ với chúng tôi