TÊN MIỀN VIỆT NAM

TÊN MIỀN .vnĐĂNG KÝ MỚI
(Giá đã bao gồm VAT)
GIA HẠN
(Giá đã bao gồm VAT)
Domain .vn770,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 280,000đ/năm)
490,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 120,000đ/năm)
Domain .com.vn648,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 290,000đ/năm)
358,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 90,000đ/năm)
Domain .net.vn,Domain .biz.vn648,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 290,000đ/năm)
358,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 90,000đ/năm)
Domain .name.vn76,500đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 30,000đ/năm)
46,500đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 15,000đ/năm)
Domain .org.vn,Domain .gov.vn,Domain .pro.vn,Domain .info.vn,Domain .ac.vn, Tên miền địa giới hành chính413,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 200,000đ/năm)
213,000đ/năm
(Chi phí dịch vụ: 50,000đ/năm)

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN QUỐC TẾĐĂNG KÝ MỚI
(Giá đã bao gồm VAT)
GIA HẠN
(Giá đã bao gồm VAT)
Domain .com328,900đ/năm328,900đ/năm
Domain .asia342,100đ/năm342,100đ/năm
Domain .net328,900đ/năm328,900đ/năm
Domain .org330,000đ/năm330,000đ/năm
Domain .info330,000đ/năm330,000đ/năm
Domain .rodeo700,700đ/năm700,700đ/năm
Domain .company182,600đ/năm182,600đ/năm
Domain .link249,700đ/năm249,700đ/năm
Domain .us216,700đ/năm216,700đ/năm
Domain .com.co297,000đ/năm297,000đ/năm
Domain .net.co253,000đ/năm253,000đ/năm
Domain .nom.co,Domain .desi34,833đ/năm34,833đ/năm
Domain .photography,Domain .technology,Domain .photos,Domain .equipment,Domain .gallery,Domain .graphics,Domain .lighting,Domain .directory,Domain .today,Domain .tips,Domain .systems,Domain .agency,Domain .management,Domain .report,Domain .center,Domain .supply,Domain .support,Domain .supplies,Domain .exposed,Domain .email,Domain .solutions,Domain .education,Domain .institute,Domain .international,Domain .schule,Domain .city,Domain .reisen459,800đ/năm459,800đ/năm
Domain .name225,500đ/năm225,500đ/năm
Domain .pw216,700đ/năm216,700đ/năm
Domain .biz354,200đ/năm354,200đ/năm
Domain .futbol,Domain .xyz,Domain .rocks287,100đ/năm287,100đ/năm
Domain .pictures262,900đ/năm262,900đ/năm
Domain .audio,Domain .hiphop,Domain .guitars,Domain .blackfriday3,479,300đ/năm3,479,300đ/năm
Domain .juegos10,423,600đ/năm10,423,600đ/năm
Domain .bz1,263,900đ/năm1,263,900đ/năm
Domain .ws741,400đ/năm741,400đ/năm
Domain .tv810,700đ/năm810,700đ/năm
Domain .me447,700đ/năm447,700đ/năm
Domain .mobi463,100đ/năm463,100đ/năm
Domain .ninja416,900đ/năm416,900đ/năm
Domain .ca74,250,000đ/năm74,250,000đ/năm
Domain .gratis,Domain .network452,100đ/năm452,100đ/năm
Domain .website,Domain .reviews,Domain .dance502,700đ/năm502,700đ/năm
Domain .bargains,Domain .vacations,Domain .works,Domain .guru,Domain .land,Domain .bike,Domain .clothing,Domain .singles,Domain .estate,Domain .contractors,Domain .construction,Domain .enterprises,Domain .domains,Domain .academy,Domain .computer,Domain .training,Domain .builders,Domain .coffee,Domain .cash,Domain .digital,Domain .associates,Domain .media,Domain .cheap,Domain .zone,Domain .boutique,Domain .farm,Domain .services,Domain .vision,Domain .fish,Domain .tools,Domain .parts,Domain .industries,Domain .pub,Domain .community,Domain .catering,Domain .cards,Domain .marketing,Domain .events,Domain .productions,Domain .democrat,Domain .foundation,Domain .properties,Domain .social,Domain .rentals,Domain .immobilien,Domain .watch,Domain .cool,Domain .repair,Domain .florist,Domain .house,Domain .exchange,Domain .gripe,Domain .moda,Domain .discount,Domain .fitness,Domain .church,Domain .life,Domain .guide,Domain .direct,Domain .place,Domain .deals,Domain .kaufen,Domain .consulting,Domain .town,Domain .fail,Domain .limited,Domain .wtf,Domain .care,Domain .republican,Domain .vet,Domain .haus694,100đ/năm694,100đ/năm
Domain .photo,Domain .webcam,Domain .trade,Domain .beer,Domain .country,Domain .bid,Domain .surf,Domain .cooking,Domain .fishing,Domain .horse,Domain .vodka,Domain .pics700,700đ/năm700,700đ/năm
Domain .gift469,700đ/năm469,700đ/năm
Domain .plumbing,Domain .camera,Domain .kitchen,Domain .shoes,Domain .toys,Domain .cleaning,Domain .camp,Domain .glass,Domain .solar,Domain .viajes,Domain .limo,Domain .codes,Domain .partners,Domain .holiday,Domain .condos,Domain .maison,Domain .tienda,Domain .flights,Domain .cruises,Domain .villas,Domain .expert,Domain .holdings,Domain .ventures,Domain .diamonds,Domain .voyage,Domain .recipes,Domain .careers,Domain .dating,Domain .capital,Domain .engineering,Domain .tax,Domain .fund,Domain .furniture,Domain .lease,Domain .university,Domain .financial,Domain .clinic,Domain .dental,Domain .surgery1,131,900đ/năm1,131,900đ/năm
Domain .tattoo1,048,300đ/năm1,048,300đ/năm
Domain .sexy1,395,900đ/năm1,395,900đ/năm
Domain .cc286,000đ/năm286,000đ/năm
Domain .nyc,Domain .soy56,833đ/năm56,833đ/năm
Domain .pink,Domain .blue,Domain .red352,000đ/năm352,000đ/năm
Domain .de183,700đ/năm183,700đ/năm
Domain .claims,Domain .finance,Domain .insure,Domain .healthcare1,144,000đ/năm1,144,000đ/năm
Domain .bayern822,800đ/năm822,800đ/năm
Domain .ink,Domain .wiki”663,300đ/năm663,300đ/năm
Domain .christmas,Domain .global1,742,400đ/năm1,742,400đ/năm
Domain .rest,Domain .actor866,800đ/năm866,800đ/năm
Domain .menu69,300đ/năm69,300đ/năm
Domain .buzz,Domain .kiwi63,800đ/năm63,800đ/năm
Domain .tel,Domain .cn339,900đ/năm339,900đ/năm
Domain .pro370,700đ/năm370,700đ/năm
Domain .in1,288,980,000đ/năm1,288,980,000đ/năm
Domain .co672,100đ/năm672,100đ/năm
Domain .tw617,100đ/năm617,100đ/năm
Domain .net.tw,Domain .org.tw,Domain .com.tw86,167đ/năm86,167đ/năm
Domain .xxx2,231,900đ/năm2,231,900đ/năm
Domain .jp155,335,400đ/năm155,335,400đ/năm
Domain .club347,600đ/năm347,600đ/năm
Domain .nagoya,Domain .tokyo,Domain .yokohama48,880,700đ/năm48,880,700đ/năm
Domain .build140,873đ/năm140,873đ/năm
Domain .bar1,731,400đ/năm1,731,400đ/năm
Domain .press1,681,900đ/năm1,681,900đ/năm
Domain .com.cn74,580đ/năm74,580đ/năm
Domain .sg1,296,900đ/năm1,296,900đ/năm
Domain .com.sg82,867đ/năm82,867đ/năm
Domain .investments,Domain .credit,Domain .accountants,Domain .loans2,280,300đ/năm2,280,300đ/năm
Domain .host2,249,500đ/năm2,249,500đ/năm
Domain .creditcard3,447,400đ/năm3,447,400đ/năm
Domain .scot,Domain .vegas111,027đ/năm111,027đ/năm
Domain .london20,760,300đ/năm20,760,300đ/năm
Domain .tk435,600đ/năm435,600đ/năm
Liên hệ với chúng tôi