Tên miền

Tên miền quốc tế

320,000 vnđ/năm

Gia hạn: 320,000 vnđ/năm

(.com, .net, .org)

Tên miền quốc gia cấp 2

830,000 vnđ/năm

Gia hạn: 490,000 vnđ/năm

( .vn )

Tên miền quốc gia cấp 3

700,000 vnđ/năm

Gia hạn: 370,000 vnđ/năm

(.com.vn, .net.vn…)

Hosting

BASIC

1,200,000 vnđ/năm

Dung lượng: 2GB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: 10

Tài khoản FTP: 1

My SQL: 1

Park/ Addon Domain: 1

PRO

2,500,000 vnđ/năm

Dung lượng: 4GB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: 50

Tài khoản FTP: 2

My SQL: 3

Park/ Addon Domain: 2

DEVELOP

3,600,000 vnđ/năm

Dung lượng: 8GB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: 80

Tài khoản FTP: 5

My SQL: 5

Park/ Addon Domain: 8

Email Server

Email Pro #1

240,000 vnđ/năm

Địa chỉ Email 1

Dung lượng 1GB

Email forwarder 1

Mail list 0

Park domain 0

Email Pro #2

600,000 vnđ/năm

Địa chỉ Email 5

Dung lượng 5GB

Email forwarder 5

Mail list 1

Park domain 0

Email Pro #3

1,200,000 vnđ/năm

Địa chỉ Email 20

Dung lượng 10GB

Email forwarder 20

Mail list 2

Park domain 1